Om foreningen
 
Foreningen er blevet til den 8. februar 2002 på en stiftende Generalforsamling.
Foreningen er en selvstændig institution, der har til formål at videreudvikle uddannelse
og skabe netværk og kontakter. Foreningen tæller i dag ca. 120 medlemmer.

Foreningens formål er at samle eksaminerede sikringsledere, for derved at arbejde
for uddannelsens fremme og standens anseelse ved afholdelse af sikkerhedsfaglige møder,
kurser samt udveksling af erfaringer.

"Vor mål og vision er at indsamle og fordele viden blandt foreningens medlemmer..."

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, når vedkommende opfylder betingelserne for medlemskabet i henhold til § 3 i vedtægterne.

Kontingentet fastsættes på den stiftende generalforsamling og eventuelle ændringer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales en gang årligt, og er i 2021 fastsat til et årligtg beløb på kr. 1.300,-
 
Foreningen er fast medlem af udannelse udvalget, og bidrager herigennem til at styrke uddannelsen
 
 
 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk