Om foreningen
 
Foreningen er blevet til den 8. februar 2002 på en stiftende Generalforsamling.
Foreningen er en selvstændig institution, der har til formål at videreudvikle uddannelse
og skabe netværk og kontakter. Foreningen tæller i dag ca. 120 medlemmer.

Foreningens formål er at samle eksaminerede sikringsledere, for derved at arbejde
for uddannelsens fremme og standens anseelse ved afholdelse af sikkerhedsfaglige møder,
kurser samt udveksling af erfaringer.

"Vor mål og vision er at indsamle og fordele viden blandt foreningens medlemmer..."

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, år vedkommende opfylder betingelserne for medlemskabet i henhold til § 3 i vedtægterne.

Ved indmeldelse i foreningen erlægges et indmeldelsesgebyr på kr. 0,-  til dækning af engangsomkostninger i forbindelse med etablering og optagelse i foreningen.

Kontingentet fastsættes på den stiftende generalforsamling og eventuelle ændringer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales en gang årligt, og er i 2021 fastsat til et årligtg beløb på kr. 1.300,-.
 
 
 
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk