Etiske regler
 
Her finder du de etiske regler, som foreningens medlemmer bør udvise og ikke mindst efterleve. Husk at du som medlem repræsenterer mange forskellige institutioner, brancher og virksomheder. Derfor bør adfærd og etik være et grundlæggende element når man optræder på egne og andres vegne.

I foreningens vedtægter nævnes bl.a. andet følgende:

" Som medlem forpligter man sig til i alle situationer med relation til foreningen, at optræde professionelt, korrekt og redeligt."

Yderligere forventes det at man omgås fortrolig information på en sådan måde at det ikke kommer til branchen til skade eller misbruges af uvedkommende.

Det forventes også at man ikke misbruger sin position, som medlem af foreningen eller sikkerhedsbranchen, ved på uetisk måde at optræde uprofessionelt, uhensigtsmæssigt eller kompromitterende for branchen generelt.

Husk at du handler og optræder på hele branchens vegne.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk