Medlemsarrangement
 
Foreningens fremmeste opgave er at holde sammen på netværket af medlemmer, der tidligere har taget uddannelsen. Denne opgave løses ved at foreningen arrangerer 4-5 årlige medlemsmøder på/hos virksomheder eller institutioner, der tilbyder et kvalificeret og spændende sikkerhedsmæssigt og-/eller kulturelt udtryk.

De fleste medlemsmøder afvikles som eftermiddagsarrangementer, hvor foreningens medlemmer mødes, spiser lidt frokost, bliver vist rundt på virksomheden/institutionen og får nogle interessante vinkler på sikkerheden netop der. Arrangementet slutter typisk kl. 16.

Medlemskontigentet dækker normalt foreningens omkostninger til arrangementerne, hvorfor det er gratis at deltage.

Invitationer udsendes pr. mail. Udeblivelse til medlemsmøder, efter egen positiv tilmelding, KAN medføre en strafafgift på kr. 450,00 - hvis afbud ikke anmeldes senest dagen før arrangementet.

Foreningen har et praktisk arrangementssamarbejde med ASIS foreningen, der betyder at FES-medlemmer kan deltage på ASIS´s arrangementer - og omvendt. Se www.asisdenmark.dk
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk