Agenda

13.00 Praktik

13.05- 14.35 Rene Nielsen

14.45- 15.00 Pause

15.00- 16.00 GF

Årsberetning 2011

Vi er i dag 112 medlemmer

Herfra har 80 pt. betalt

Status her og nu

Vi har i året løb deltaget på ESL

2 Gang med indlæg omkring foreningen

Vi står for at skal skifte 3 medlemmer i

bestyrelsen

Status her og nu

FES er aktiv omkring uddannelse

Udvalget hvor vi har en fast plads

FES ønsker mere aktivitet i udvalget!

I 2011 har vi haft flg aktiviteter

2. Feb. GF

26. Maj besøg i Blegdamsvej fængsel

16.- 18. maj. IFSES England

20. Sep. EXPO Han Jørgen Bonnich

Hjemmesiden

Mulighed for at medlemmer er synlige

65 nyhedsbreve

Job annoncer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk