Du kan tilmelde og afmelde dig vores nyhedsbrev ved at udfylde nedenstående.

Nyhedsbrev

 

 

Opdateret den 21. marts 2019

/ Julin

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen af Eksaminerede Sikringsledere i Danmark 2019

 

Dato 27. Marts 2019

 

Sted: Jernbanemuseet, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense

 

Start             10.00

Slut               15.00

Agenda for dagen

 

10.00 -10.10                                          Velkomst

10.10 - 10.30                                        Bordet rundt

10.00 – 11.30                                       Oplæg

Foredragsholders navn: 
Maja Touzari Greenwood

 

11.30 - 12.30                                        Frokost

12.30 – 13.30                                       Oplæg

13.30 – 15.00                                        Generalfosamling

 

Generalforsamling – dagsorden iflg. Vedtægterne

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

 

·         Valg af dirigent

 

·         Bestyrelsens beretning for året der gik.

 

·         Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

 

·         Budget for det nye år forelægges til godkendelse. 

 

·         Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

 

·         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

·         Valg af 1 bestyrelses suppleant.

 

·         Valg af en 1 revisor og 1 revisor suppleant.

 

·         Behandling af indkomne forslag.

 

·         Eventuelt.

 

 

 Alle medlemmer som opfylder §10 er velkommen til generalforsamlingen

 

§ 10.Generalforsamling.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen og ret til at stemme har kun medlemmer, som er eksaminerede sikringsledere og har betalt kontingent for indeværende år.  Bestyrelsens medlemmer kan også udelukkende vælges blandt sådanne medlemmer. Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.

 

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres sammen med dagsordenen på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.

Indkommende forslag:

 

Bestyrelsen forslår flg: ændring i formand skabet således at Jan Julin stopper som formand og overdrager pladsen til Flemming Dammann – Kasser Rasmus Leisvig modtager ikke genvalg og bestyrelsen forslår, at Jan Julin overtager kasser posten – dette kræver en godkendelse af GF 

 

 

Tilmelding på mail til formand@sikringsleder.dk

 

 

et foredrag med Maja Touzari Greenwood giver dig:

  • Et indblik i livet som fremmedkriger  i Mellemøsten – både hvad det har budt dem under krigen og efter deres hjemkomst.
  • En foredragsholder, der har udført solid forskning omkring terror, ekstremisme og jihadisme.
  • Chancen for at høre veldokumenterede fortællinger om militante bevægelser.

Jihadisme og Islamisk Stat er et topprioriteret emne politisk, i medierne og i hverdagens samtaler. Maja Touzari Greenwood har gjort det til sin fornemmeste opgave at forske i konflikterne og fremmedkrigernes oplevelser, og med sine foredrag vil hun oplyse sit publikum om netop dette. Hvad sker der i skæringspunktet mellem religion og krig, hvorfor vælger nogle at tage sagen i egen hånd og bliver fremmedkrigere, og hvad kan de mennesker forvente, når de kommer hjem?

I Majas foredrag får du chancen for at høre en fremmedkrigers fortælling. På baggrund af sin forskning og samtalerne med fremmedkrigerne vil Maja fortælle om radikaliseringsdynamikker, forebyggelse af ekstremisme og terrorisme og reintegrering og rehabilitering af hjemvendte fremmedkrigere.

 

Planlagte møder for 2019

 

 

 

27. marts GF

 

 

 


 


FES - generalforsamling 2019

vi vil i år afholde vores generalforsamling den 27. marts, så resever allerede nu datoen, der vil snart kommer mere information

/

 

Jan

 

Lagt på hjemmesiden den 2. feb 2019

her er lidt billeder fra Medlemsmøde i FES den 25. Feb 2019 med emnet:

  • Kursus i Hjerte Lunge Redning,(der vil blive udleveret godkendt kursusbevis til deltager) 
  • - Elementær brandbekæmpelse

Sted:       Falck, Lunikvej 4, 2670 Greve

 

 

Billede fra Linkedin kursus den 15 august

.

CVR – 35932852 

Webmaster: Jan Julin - webmaster@sikringsleder.dk
 


 

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk