Sikringsmesse i Fredericia danner rammen om

"Security Class" - en håndfuld sikringsfaglige indlæg,

der skal hæve vidensniveauet omkring terror- og højsikring

Klik her

 

 

Der indkaldes hermed til General forsamling 9/9 2021 kl. 10 På Slangerupgaard i Faxe:

Programmet for dagen:

10.00 Velkomst på Slangerupgaard i Faxe vi starter med morgenmad og præsentations runde

10.45 GF

12.30 Frokost

13.15 Afgang mod Stevnsfortet

14.00 Rundvisning Koldkrigsmuseet Stevnsfortet

16.00 Tak for i dag

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for året der gik.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budget for det nye år forelægges til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:

Kasserer - Jan Julin – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem –Gerdt Bennetsen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem – Kasper Nygaard Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem – Jesper Grosen Madsen – modtager genvalg

Suppleant – vakant

Valg af en 1 revisor og 1 revisor suppleant

Revisor Henrik V. H. modtager ikke genvalg

Revisorsuppleant Anette W. H modtager genvalg

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres sammen med dagsordenen på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.


Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.


Vedtægtsændringer afgøres 2/3 stemmeflertal af de på den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. Øvrige spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer der er interesseret i bestyrelsesarbejde til at overveje at stille op til bestyrelsen.


Tilmelding til generalforsamling og rundvisning på Stevnsfortet.

Bemærk at man skal tilmelde sig på 2  forskellige link :

https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM9056

 

Nyhedsbrev

Mød os på andre medier ved et klik.

.

CVR – 35932852 

Webmaster: Jan Julin - webmaster@sikringsleder.dk
 


 

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk