Hoved-/opfølgningsmodul
 
Hovedmodulets indhold og mål:
Varighed: 4 dage
 
Overblik og perspektivering på hele sikringsområdet
Formål: At samle trådene fra samtlige de foregående moduler og få dem sat i perspektiv, så kursisterne får overblik over hele sikrings- og sikkerhedsområdet og kan arbejde afbalanceret med de enkelte elementer i forhold til hinanden. I denne proces er det målet ikke blot at opfriske tidligere modulers lærdom, men komme mere i dybden med de enkelte emner og med de spørgsmål, det nye perspektiv rejser. Hovedvægten på dette modul vil ligge på dette mål og der fokuseres primært på risikostyring i forhold til sikringsdisciplinerne.
 
Sikringslederens opgaver og ansvar
Formål: At give kursisterne et dybere indblik og bredere forståelse af sikringslederens opgaver og ansvar. Der tages udgangspunkt i viden fra modulet sikringsledelse, men set i lyset af den dybere forståelse opnået tidligere på modulet for risikostyring og security. Sikringslederen skal herefter kunne se sin rolle som bærer af holdninger og ideer i organisationen, som motivator for medarbejdere, ledelse og direktion og som den, der pro-aktivt integrerer virksomhedens forretningsgrundlag med sikring og sikkerhed.
 
Organisation, samarbejde og erfaringsudveksling
Formål: At give kursisterne, som nu har perspektiv på risikostyring og sikring og en forståelse af deres opgaver og ansvar, viden om udfordringerne ved at indgå i organisationen som bærer af ideer og holdninger, som der er mange forskellige holdninger til på alle niveauer af organisationen og som angår alle. Det stiller store krav til samarbejde og erfaringsudveksling med egen organisation, men også med ligestillede fra andre organisationer.
 
Markedsføring af det daglige sikkerhedsarbejde i organisationen
Formål: At give kursisterne indblik i og metoder til at agere i organisationer eller hos kunder, hvis hovedfokus ikke ligger på sikring og sikkerhed. Markedsføring og synliggørelse både internt og eksternt er derfor et vigtigt parameter, som har nøje sammenhæng med resten af hovedmodulet. For at sikre ressourcer og opbakning til sikkerhedsarbejdet lærer kursisterne derfor måder at markedsføre deres arbejde på.
 
It – Sikring og sikkerhedsbranchen
Formål: At samle trådene fra de øvrige modulers it-relaterede emner og skabe overblik over de meget vigtige snitflader mellem it og sikring. Der vil endvidere blive lagt vægt på at give kursisterne indblik i, hvad fremtiden bringer af forøget integration mellem de to discipliner.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk