Sikringsledelse
 
Varighed: 3 dage
 
Modulets indhold og mål:
 
Formål: At give sikringslederen et indblik i og metoder til at agere i spændingsfeltet mellem forventninger til ham som leder, de opgaver sikringslederen bør være forberedt på og de udfordringer, der ligger i en vellykket og værdiskabende implementering af sikring og sikkerhed.
 
1. Ledelsesmodeller
Formål: At præsentere kursisterne for klassiske og nye ledelsesmodeller og -teorier for derved at give dem et teoretisk grundlag for at få mest muligt ud af dette modul.
 
2. Sikringslederen som menneske og leder
Formål: At give deltageren kendskab til sikringslederens rolle som leder, herunder at give kendskab til krav og forventninger, der stilles til sikringslederen. At give deltageren indsigt i egen lederstil med henblik på at erkende egne ressourcer for at få succes som menneske og leder i organisationen, hvor kravene til virksomhedens sikring og sikkerhed prioriteres højt. At skabe fundamentet for, at den enkelte deltager opnår indsigt i egne personlige virkemidler, således at deltageren bliver i stand til at arbejde med forandringer i egen organisation. Der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers nuværende ledererfaring.
 
3. Sikringslederens opgaver
Formål: At give et solidt kendskab til de opgaver, både rutineprægede og særlige, ­som sikringslederen møder i sin hverdag for derved at fremme opgaveløsningen på bedst mulige måde. Endvidere fokuseres på de udviklingsmæssige opgaver, som sikringslederen skal være indstillet på for at kunne gå foran i sikringen af organisationens liv, værdier og arbejdspladser
Der drages paralleller mellem opgavetyperne og sikringslederens personlige styrker.
 
4. Sikringslederen og virksomheden
Formål: At give sikringslederen de redskaber og teknikker, der sætter sikringslederen i stand til at markedsføre sikrings- og sikkerhedsområdet. Endvidere at sætte sikringslederen i stand til at anvende disse værktøjer således, at virksomheden oplever sammenhængen mellem sikringsarbejdet og den overordnede forretningssucces. Endelig at sikre, at de afsatte ressourcer anvendes optimalt.
 
5. It og sikringsledelse
Formål: At sætte kursisterne i stand til at inddrage it og it-sikkerhed i deres ledelse enten som direkte leder eller i samarbejde med virksomhedens it-stab, således it-relaterede sikrings- og sikkerhedsspørgsmål kan håndteres koordineret med de mere traditionelle områder.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk