Security Modul
 
Varighed: 3 dage
 
Modulets indhold og mål:
 
Introduktion til uddannelsen
Formål: At give kursisterne overblik over hele uddannelsesforløbet. At introducere dem til indhold og mål, give dem indblik i uddannelsens elementer, der indeholder klasseundervisning, gruppearbejde med praktiske øvelser, hjemmearbejde og eksamen.
 
Sikringsmarkedet 2013
Formål: At give kursisterne indblik i sikringsmarkedet, herunder udviklingstendenser indenfor lovgivning, teknik, kvalitet og uddannelse.
 
Fysisk sikkerhed og Vagt
Formål: At give kursisterne kendskab til de principper og muligheder, der styrer planlægning og udførelse af fysisk sikkerhed og vagt. Der lægges vægt på at bibringe kursisterne viden om de forskellige former for tekniske og elektroniske hjælpemidler og de forskellige former for vagtydelser, der kan anvendes mod personskade, tyveri og hærværk m.v.
 
Risikovurdering og analyse
Formål: At lære kursisterne at foretage risikovurdering og analyse i en given virksomhed og på baggrund heraf bestemme behovet for sikrings- og sikkerhedsmæssige tiltag, herunder afdækning af økonomiske og forsikringsmæssige aspekter samt snitflader til it og it-sikkerhed. I læringsprocessen indgår praktiske øvelser. Se i øvrigt modulet ”Risikostyring”.
 
Formål: At give kursisterne indblik i og viden om principperne og mulighederne, der styrer planlægning og indførelse af automatisk indbrudsalarmanlæg, tv-overvågning og adgangskontrol, såvel elektronisk som mekanisk.
 
Sikringsplaner
Formål: At give kursisterne forståelse for, hvordan sikringsplaner og -manualer opbygges, hvad indholdet skal omfatte og forankringen i organisationen. Hele sikkerheds- og sikringsområdet bliver en del af den strategiske planlægning i virksomheden på linie med salg, produktion, personalepolitik m.v.
 
Tyveri, svind og intern efterforskning
Formål: At give kursisterne principperne for og redskaberne til at gennemføre en systematisk styring og begrænsning af tyveri og svind i virksomheder, gennem procedurer, registrering, overvågning, uddannelse og regnskabsmæssig revision. Endvidere får kursisterne indblik i principperne for intern efterforskning.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk