Risikostyring
 
Varighed: 4 dage
 
Modulets indhold og mål:
 
1. Risikostyringens elementer
Formål: At give kursisterne indblik i risikostyringens elementer samt de forskellige muligheder, der er for risikofinansiering og de økonomiske relationer mellem sikkerhed, skadeforebyggelse, risikoledelse og det økonomiske beredskab (forsikring m.v.).
 
2. Risikoledelse
Formål: At give kursisterne kendskab til de overordnede principper, der gælder ved implementering af politikker, identifikation af risici, risikoanalyse og risikobehandling. Der vil blive gruppearbejde omkring de forskellige emner. Desuden opstilles en case-virksomhed, hvor du skal arbejde med integreret risikostyring, hvor virksomhedens aktiver, medarbejdere, indtjening og erstatningsansvar er hovedområder.
 
3. Tingskade risiko
Formål: At lære kursisterne at fastlægge grænserne for skadeområder og risikoprofil, beslutte egenrisiko-områder, økonomisk optimering af sikkerhed og forsikring eller anden risikofinansiering.
 
4. Ansvarsforhold
Formål: At lære kursisterne at fastlægge risikoprofilen for ansvarsrisiko, herunder relationer til erhvervs-, produkt-, miljø-, bestyrelses-, direktions- og rådgiveransvar.
 
5. Forsikringsforhold
Formål: At give kursisterne indsigt i forsikringsforhold, valg af forsikring samt forsikringstyper ud fra ansvarsforhold som bestyrelses- og direktionsansvar, erhvervs- og produktansvar, bygnings- og driftsansvar, transport- og personansvar m.m.
 
6. Leverandør- og kontraktindgåelse
Formål: At give kursisterne indsigt i de krav og udvalgskriterier, man som kunde skal være opmærksom på, når der vælges leverandører og der skal forhandles og indgås kontrakter.
 
7. It-risikovurdering
Formål: At give kursisterne anvisninger på, hvilke elementer der indgår i en risikovurdering af it- området – særligt it-sikkerhed, herunder hvilke trusler, virksomheden kan blive udsat for, hvor stor dens sårbarhed er, og hvad de mulige konsekvenser kan være.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk