Brandsikring
 
Varighed: 3 dage
 
Modulets indhold og mål:
 
1. Lovgivning og myndighedskrav
Formål: At kursisterne får kendskab til myndigheds- og forsikringskrav samt den gældende brandlovgivning.
 
2. Projektering af brandsikring
Formål: At kursisterne får kendskab til de principper, der styrer anlæg af brandsikring og valg af kvalitets- og sikkerhedsniveauer. Kursisterne bliver ligeledes indført i principperne for de godkendte branddetekterings- og brandbekæmpelsesanlæg, der findes på markedet.
 
3. Drift og vedligehold
Formål: At give kursisterne kendskab til de daglige drifts-, vedligeholdelses- og opbevaringsprocedurer. At sikre kursisterne har den nødvendige viden om brandhygiejne og forholdsregler ved "varmt arbejde". Endvidere får kursisterne viden om elementær branduddannelse af personale. Endelig gennemgås samarbejdet ved brandsyn med kontrol af anlæg og installationer.
 
4. Beredskabsplanlægning
Formål: At give kursisterne et indgående kendskab til beredskabsplanlægning, udarbejdelse af forholdsordrer og ledelsesindsats på ulykkessteder i samarbejde med de lokale myndigheder, herunder minimering af følgeskader og udslip med miljøbelastende konsekvenser.
 
5. Planlægning af reetablering af drift
Formål: At lære kursisterne at planlægge en hurtig reetablering af den daglige drift ved blandt andet nyanskaffelser af driftsudstyr og råvarer - alternative produktions- og salgsfaciliteter samt genopstart af administration.
 
6. It – brand- og sikringssystemer
Formål: At give kursisterne viden om samspillet mellem brandsikring og it, herunder mulighederne under det nuværende regelsæt og mulighederne i integration, netværk og nye transmissionsformer.
 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk