Den 19. august 2008 afsluttede jeg uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder. Uddannelsen har givet mig en del kompetencer bl.a. indenfor sikringsledelse, beredskabsplan-lægning, brandsikring og risikostyring, således at jeg er bedre rustet til at vurdere, hvilke indsatser der skal iværksættes for at foretage en helhedsløsning i forhold til at sikre vores institutioner.
 
Samtidig har jeg gennem uddannelsen fået en bredere viden omkring forsikringsspørgsmål, tekniske løsninger, skadebegrænsning samt arbejdsmiljø som har gjort mig i stand til at rådgive i og omkring en virksomheds sikkerhedsorganisation.
 
Derudover har jeg, fået et uvurderligt netværk af kolleger, indenfor sikkerhedsbranchen samt i Foreningen Eksaminerede Sikringsledere, som jeg altid kan trække på - når jeg har behov herfor.
 
Kriminalforsorgens sikkerhedschef, Michael Gjørup

Flemming Dammann gennemgik uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder for at få yderligere kompetencer inden for sikringsledelse, beredskabsplanlægning, risikostyring mv.
- Uddannelsen har klædt mig yderligere på i forhold til mit daglige arbejde, og som en ekstra gevinst er det efterfølgende medlemskab af Foreningen Eksaminerede Sikringsledere meget inspirerende og giver mig mulighed for at udveksle erfaringer med netværket af kolleger indenfor lignende og helt andre brancher, slutter Dagrofas koncernsikkerhedschef.

Dagrofas koncernsikkerhedschef, Flemming Dammann

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk