Forskning viser, at sikring af hjemmet er den bedste og mest effektive måde at holde tyven ude på. Samtidig er det også den der er billigst for samfundet. Hvis vi sammenligner os med andre lande, har fx Holland kun halvt så mange indbrud som Danmark.

I Holland er det et lovkrav, at alle nybyggede boliger skal forsynes med tyverisikre døre og vinduer. Undersøgelser viser, at boliger med denne sikring har halvt så stor risiko for indbrud som de gamle boliger, bygget før sikringskravet.

Oplysningerne blev givet af den hollandske forsker, professor Jan van Dijk, på en konference om privathjemsikring på Christiansborg, arrangeret af Det Kriminalpræventive Råd, forsikring & pension og SikkerhedsBranchen.

Titlen på den hollandske professors indlæg var ”The Remarkable Case of Denmark.” Det bemærkelsesværdige er, at danskerne tror, at risikoen for indbrud er lille, og at de derfor ikke sikrer deres hjem med det resultat, at det er nemt for en tyv at komme ind. Danske boliger har Europas dårligste tyverisikring, men også det største antal tyverier pr. 100.000 boliger!

”En åben dør kan friste en helgen,” sagde professor van Dijk om den dårlige sikring af danske boliger.

På konferencen foreslog flere, at Bygningsreglementet i Danmark ændres, så der bliver minimumskrav til sikring i en nybygget bolig. Der blev henvist til det krav om mindst én røgalarm i hver nybygget bolig, som kom ind i Bygningsreglementet for nogle år siden. Mange mener, kravet er for lidt, men kravet har været med til at skærpe folks opmærksomhed på, at røgalarmer er vigtige. Derfor får mange ældre boliger røgalarmer i disse år, og det kan aflæses på et faldende antal branddøde.

En lignende udvikling kan et krav om tyverisikring skubbe i gang.

I Holland har der været sikringskrav i Bygningsreglementet siden 1999, og der har siden 1990 været en ordning, så både gamle og nye boliger kan få deres sikring certificeret. Ordningen drives af politiet.
Målt pr. 100.000 boliger har Holland halvt så mange indbrud årligt som Danmark.
 

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk