2016

Årets sikkerhedschef kåret 2016

Avisen SecurityUser har sammen med SikkerhedsBranchen afgjort, at udmærkelsen som Årets sikkerhedschef i Danmark 2016 går til Per Reichgrüber, der er sikringskoordinator på Rigsarkivet i København.

Per Reichgrüber får prisen Årets sikkerhedschef for sine succesfulde bestræbelser på modernisering og harmonisering af arkivets sikringstiltag på landsplan samt for hans medvirken til udbredelse af forståelsen for arkivets sikringspolitik både hos medarbejdere og brugere. Per Reichgrüber er endvidere en skattet samarbejdspartner på sikringsområdet for en række andre institutioner.

2014

Årets sikkerherhedschef 2014 er kåret 

Avisen SecurityUser har i samråd med SikkerhedsBranchen valgt, at udmærkelsen som Årets sikkerhedschef i Danmark 2014 går til Jesper Legarth fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 

Valget af Jesper Legarth er begrundet med ”hans store indsats gennem mange år for at hæve niveauet i sikkerhedsbranchen generelt og specifikt for at forbedre og systematisere sikringen hos en af samfundets vigtige institutioner, forsvaret.”

2013

Årets sikkerhedschef i Danmark 2013

På messe SecurityUser Expo i København blev prisen "Årets sikkerhedschef i Danmark" overrakt til Steen Nedergaard Jensen fra Næstved Kommune.

Steen Nedergaard Jensen blev valgt for "sin mangeårige indsats for at hæve kvaliteten af sikring og sikkerhed i kommunerne som formand for Danske Risikorådgivere - samt for hans utrættelige deltagelse i debatten om sikring og sikkerhed i et samfundsmæssigt perspektiv."

2012
 
Allan Petersen, Fire & Security, Dong Energy Oil & Gas, fik af sikkerhedsportalen SecurityUser.dk og brancheforeningen SikkerhedsBranchen overrakt prisen Årets danske sikkerhedschef på Sectech-messens første dag.

Allan Petersen modtog prisen for ”sin engagerede medvirken i udvikling af sikringsbranchen og samarbejdet mellem sikringsbrugere og udbydere.”
Dongs sikkerhedschef varetager strategier for brandsikring, og han er overordnet ansvarlig for nøglesystemer og for de produkter, som bliver indkøbt til sikring, for eksempel værdi- og sikringsskabe. Allan Petersen er landeansvarlig i Dong for ITV (kameraovervågning) og har netop gennemført et landsdækkende udbud på vagttjenester på samtlige af koncernens lokationer i Danmark.
Jeg bruger naturligvis al min erfaring og uddannelse i mit virke og koordinerer og udveksler erfaring med personer til tilsvarende jobs. Jeg blander mig i stort set alt, som vedrører sikring. Derfor er jeg måske blevet lidt synlig for SikkerhedsBranchen, men ellers synes jeg ikke jeg er så speciel, siger Allan Petersen.
Men måske er årets sikkerhedschef alligevel lidt speciel, da han med sig i sin erfaringsmæssige bagage har en lang række kompetencer, som alle sammen kan være nyttige, når ens ansvarsområde er sikkerhed over en bred front. Allan Petersens baggrund er således en blanding af ledelse, menneskeforståelse, administration, håndværk, økonomi, teknik, jura og forsikring, og blandt mange uddannelser og ansættelsesforhold kan nævnes klejnsmed hos Rustfri Stålmontage, ledningsmontør hos Nesa, forsikringsansvarlig i Elkraft og Nesa samt Risk Manager i Nesa og Dong.

Allan Petersen har blandt mange efteruddannelser taget uddannelsen Eksamineret Sikringsleder, og han har deltaget i Styregruppen for uddannelsen af Eksaminerede Sikringsledere samt underudvalg for videreudvikling af den certificerede uddannelse.

2011

På SecurityUser Expo i København blev prisen Årets Sikkerhedschef tirsdag overrakt til Dagrofas sikkerhedschef Flemming Bang Dammann.

På vegne af SecurityUser, som står bag prisen, der i år uddeles for anden gang, begrundede direktør Kasper Skov-Mikkelsen prisen med ordene:

Flemming Bang Dammann får dette års pris for "utrætteligt og engageret at formidle viden og erfaringer om sikkerhedsarbejdets vigtige rolle for øget tryghed – i virksomheder som i hele samfundet”.

2010

Årets danske sikkerhedschef
På den nys afholdte Sectech-messe i København blev en ny pris indstiftet, nemlig prisen for Årets Danske sikkerhedschef, som gik til Claus Friis, sikkerhedschef i Det Kongelige Bibliotek.

Claus Friis får prisen, fordi han har udvist et helt enestående engagement i sikring og sikkerhed. Han har deltaget i debatten og været en slags bannerfører for de professionelle slutbrugere. Desuden har Claus holdt utallige foredrag, deltaget i fora og møder for at påvirke udviklingen og politikken.

Han underviser på forskellige kurser og uddannelse. Han har skabt netværk og stillet sig i spidsen for at udbrede sikring og sikkerhed ikke mindst i museumsverdenen. Han deltager i regelsætningen. Han bliver hørt om alt fra lovgivning til kravspecifikationer og har siddet i kulturministeriets ”national indemnity” udvalg.

Men først og fremmest har Claus Friis altid haft fokus på kvalitet. Han går foran med et godt eksempel i sit eget hus, Det Kongelige Bibliotek, hvor brand og sikring har fuldt fokus, men også kvaliteten i branchen og dem, der bruger den ligger ham meget på sinde.

Det er den slags slutbrugere, vi ønsker os i branchen, selv om der naturligvis ikke er plads til så mange af så stor kaliber som Claus Friis, slutter Kasper Skov- Mikkelsen.

 

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk